Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với lãnh đạo thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 06/10/2016 | Lượt xem : 3846