Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phỏng vấn: Để đại biểu dân bầu thật sự là những đại biểu của dân.
Ngày cập nhật : 21/05/2016 | Lượt xem : 2049