Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Cam Giá khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Ngày cập nhật : 11/09/2019 | Lượt xem : 1200