Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Cam Giá: Tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020.
Ngày cập nhật : 07/08/2020 | Lượt xem : 450