Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Đồng Quang trao 125 xuất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo.
Ngày cập nhật : 17/01/2020 | Lượt xem : 560