Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Gia Sàng tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân.
Ngày cập nhật : 08/09/2020 | Lượt xem : 748