Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Hoàng Văn Thụ tháo dỡ công trình ảnh hưởng tới hành lang giao thông.
Ngày cập nhật : 11/09/2020 | Lượt xem : 1065