Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Hoàng Văn Thụ tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.
Ngày cập nhật : 17/01/2020 | Lượt xem : 316