Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Phú Xá phát động phong trào Toàn dân tham gia PCCC và Huấn luyện nghiệp vụ năm 2019.
Ngày cập nhật : 09/04/2019 | Lượt xem : 3431