Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Tân Long hỗ trợ lương thực cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày cập nhật : 06/04/2020 | Lượt xem : 1872