Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Tân Thành: Bế mạc huấn luyện Dân quân tự vệ
Ngày cập nhật : 13/05/2019 | Lượt xem : 2387