Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Trung Thành: Kết nạp chiến sỹ mới và khai mạc huấn luyện dân quân năm 2019.
Ngày cập nhật : 11/04/2019 | Lượt xem : 2647