Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Trưng Vương kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
Ngày cập nhật : 16/08/2019 | Lượt xem : 2117