Phường Trưng Vương ra mắt mô hình điểm "Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera...
Ngày cập nhật : 22/10/2021 | Lượt xem : 1173