Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Trưng Vương trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà, thăm hỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Ngày cập nhật : 18/11/2020 | Lượt xem : 2582