Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khu nhà ở Cao Ngạn
Ngày cập nhật : 07/05/2020 | Lượt xem : 3757