Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Trưng Vương.
Ngày cập nhật : 19/05/2021 | Lượt xem : 429