Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ra quân tuần tra, xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng.
Ngày cập nhật : 02/04/2021 | Lượt xem : 1703