Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Răn đe, nhắc nhở 10 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày cập nhật : 08/04/2020 | Lượt xem : 387