Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Rộn ràng lễ hội "Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương" thành phố Thái Nguyên năm...
Ngày cập nhật : 09/02/2017 | Lượt xem : 21844