Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu và công tác tuyển quân năm 2019
Ngày cập nhật : 29/03/2019 | Lượt xem : 2671