Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019.
Ngày cập nhật : 17/07/2019 | Lượt xem : 2945