Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tạm giữ 170kg thực phẩm động vật sống kém chất lượng.
Ngày cập nhật : 09/02/2018 | Lượt xem : 1667