Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tăng cường, giám sát đảm bảo ATTP thức ăn đường phố tại các chợ.
Ngày cập nhật : 06/12/2019 | Lượt xem : 7756