Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.
Ngày cập nhật : 27/09/2021 | Lượt xem : 677