Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, thuyết minh viên.
Ngày cập nhật : 25/04/2019 | Lượt xem : 1886