Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày cập nhật : 11/12/2019 | Lượt xem : 4236