Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố khóa...
Ngày cập nhật : 10/12/2019 | Lượt xem : 4311