Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang.
Ngày cập nhật : 26/07/2019 | Lượt xem : 3003