Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thanh niên thành phố tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự
Ngày cập nhật : 11/12/2018 | Lượt xem : 2698