Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên: Các trường học tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch.
Ngày cập nhật : 05/09/2021 | Lượt xem : 466