Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội các cấp.
Ngày cập nhật : 13/08/2020 | Lượt xem : 301