Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên chủ động ứng phó thiên tai và phòng chống lụt bão.
Ngày cập nhật : 13/06/2020 | Lượt xem : 3704