Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên cơ bản khắc phục xong những thiệt hại do mưa lũ.
Ngày cập nhật : 12/09/2019 | Lượt xem : 974