Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên gặp mặt chúc mừng các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, trở...
Ngày cập nhật : 13/01/2020 | Lượt xem : 4261