Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn cho người dân.
Ngày cập nhật : 15/06/2019 | Lượt xem : 1764