Thành phố Thái Nguyên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Ngày cập nhật : 01/12/2021 | Lượt xem : 8651