Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên khẩn cấp ứng phó với mưa lũ.
Ngày cập nhật : 10/09/2019 | Lượt xem : 1196