Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên: Nhiều mô hình điểm ở khu dân cư hoạt động hiệu quả.
Ngày cập nhật : 29/10/2019 | Lượt xem : 498