Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
Ngày cập nhật : 16/08/2019 | Lượt xem : 2140