Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên trao tặng Đại học Thái Nguyên gần 90 nghìn khẩu trang vải kháng khuẩn.
Ngày cập nhật : 20/02/2020 | Lượt xem : 382