Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên triển khai công tác tuyển quân năm 2021.
Ngày cập nhật : 01/09/2020 | Lượt xem : 3745