Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành ủy Thái Nguyên tiếp nhận, chuyển giao 51 tổ chức cơ sở Đảng từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp...
Ngày cập nhật : 05/01/2019 | Lượt xem : 559