Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thống nhất giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ gia đình tại...
Ngày cập nhật : 20/08/2020 | Lượt xem : 880