Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thống nhất nội dung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16, HĐND thành...
Ngày cập nhật : 21/11/2020 | Lượt xem : 2021