Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thông qua kế hoạch tập huấn công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Ngày cập nhật : 08/06/2019 | Lượt xem : 3066