Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thông qua phương án cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành.
Ngày cập nhật : 02/10/2020 | Lượt xem : 6969