Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thực hiện Luật cư trú mới tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân.
Ngày cập nhật : 29/07/2021 | Lượt xem : 599