Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thực hiện mô hình canh tác lúa cải tiến SRI tại phường Trung Thành.
Ngày cập nhật : 10/07/2019 | Lượt xem : 3044