Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.
Ngày cập nhật : 09/07/2021 | Lượt xem : 582