Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.
Ngày cập nhật : 09/07/2021 | Lượt xem : 2479